Warszawskie Targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Informacja o opłatach

opublikowany: poniedziałek, 9 listopada 2020 - 10:11

Informacje o opłatach

  1. 1.
    Zarządzenie Nr 811/2017 r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.
    Przejdź
  2. 2.
    Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
    Przejdź