Warszawskie Targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Bazar Różyckiego

opublikowany: poniedziałek, 9 maja 2016 - 15:37, Contributor with no Name

Projekt przebudowy Bazaru Różyckiego został przygotowany przez Panią arch. Aleksandrę Wasilkowską i stanowi kontynuację dyskusji rozpoczętej 15 grudnia 2014 r. nad przekształceniem bazaru. Jest efektem prowadzonych dyskusji, uzgodnień i zgłaszanych potrzeb przez specjalistów, kupców, aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Pierwotnie projekt architektoniczny zakładał między innymi pojawienie się nowych elementów architektonicznych takich jak trójkątne stragany pokryte blachą miedzianą, w centralnej części bazaru pojawić miała się tzw. "piąta elewacja" czyli rzeźbiarskie zadaszenia straganów wraz ze schodkowymi wystawkami jako elementami wykończenia. Zaplanowany był pawilon kuchenny w formie piramidy owocowo-warzywnej. Dodatkowo autorka nad wejściem od strony ul. Targowej zaproponowała nowy symbol bazaru w postaci złożonych rąk w geście dokonywania zapłaty.

Propozycje te nie zyskały uznania w oczach społeczników i praskich aktywistów. W toku prowadzonych kolejnych spotkań i dyskusji został wypracowany projekt uwzględniający postulaty aktywistów jaki i zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Zaprezentowana publicznie 2 lutego 2016 r. w Muzeum Warszawskiej Pragi koncepcja zakłada budowę alejek w układzie równoległym (ortogonalnym). Pawilony o kształcie kwadratów zostały zaprojektowane w modułach 4 stanowiskowych o wielkości 5m x 5m z możliwością ich podziału i łączenia. Ogólna liczba pawilonów została powiększona do 150 modułów (600 pawilonów) o łącznej powierzchni 3700 m2. W celu pomieszczenia tak dużej, przeznaczonej pod najem powierzchni, część pawilonów usytuowano na poziomie „+1”. Partery przeznaczone zostały pod handel. Pietro pod funkcję rzemiosła, gastronomię, kulturę i inne uzupełniające, integrujące społeczność lokalną.

Z terenu bazaru wygospodarowano 300 m2 pod funkcję placu miejskiego. Zachowano dotychczasowy charakter wejścia do strony ul. Targowej i Brzeskiej wraz z charakterystycznymi historycznymi elementami bazaru jak brama wejściowa i syfon.

Zaproponowana architektura bazaru czerpie z bogatej historii i tradycji tego miejsca, wprowadza nowe formy wzbogacające tożsamość miejsca i ożywiające funkcjonowanie bazaru.

Koncepcja Bazaru Różyckiego

"Koncepcja projektu rewitalizacji Bazaru Różyckiego powstała na zamówienie m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawy. Niniejszy projekt koncentruje się na stworzeniu lokalnego centrum Pragi Północ, które będzie integrować lokalne społeczności, tworzyć nowe miejsca pracy i nową jakość przestrzeni publicznej. W ramach koncepcji zaproponowano ożywienie bazaru poprzez poszerzenie jego oferty, wprowadzenie funkcji kulturalnych, edukacyjnych, placu miejskiego wraz z pawilonem kuchennym oraz lokalami gastronomicznymi, placu zabaw, zieleni i małej architektury.

Założeniem koncepcji jest utrzymanie najbardziej charakterystycznych elementów architektonicznych bazaru, takich jak fragmenty zielonych elewacji historycznych straganów wraz ze schodkowymi wystawkami jako elementy wykończeniowe nowo projektowanych pawilonów, odtworzenie zabytkowego syfonu i ceglane elewacje projektowanych budynków mieszkalnych wokół bazaru. W projekcie pojawiają się również nowe elementy takie jak "piąta elewacja" czyli rzeźbiarskie zadaszenia straganów w centralnej części bazaru z blachy miedzianej, pawilon kuchenny w formie piramidy owocowo-warzywnej, pomnik założyciela bazaru Juliana Różyckiego w formie kranu i fontanny mgielnej otoczonego zielenią.

Zaproponowana nowa architektura bazaru czerpie z bogatej historii i tradycji, ale również wprowadza nowe formy i funkcje wzbogacające tożsamość miejsca i ożywiające bazar w przyszłości."

Aleksandra Wasilkowska

Zdjęcie obecnego bazaru Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji Bazaru Różyckiego Wybrane zapisy planu zagospodarowania Plan zagospodarowania dla terenu Bazaru Różyckiego Wizualizacja nowego Bazaru Różyckiego