Warszawskie Targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Centra lokalne

opublikowany: środa, 22 kwietnia 2015 - 13:37, Contributor with no Name

W toku dyskusji prowadzonej z mieszkańcami Warszawy w roku 2014 (cykl debat "Warszawa 2.0 Zmieniamy Warszawę") na temat dalszych kierunków rozwoju miasta jednym z pojawiających się postulatów było tworzenie centrów integrujących społeczność lokalną mieszkańców.

Założenia do tworzenia Centrów Lokalnych i główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej w krajobrazie Warszawy zostały określone w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Centra Lokalne mają służyć mieszkańcom. To miejsca i place miejskie, które skupiają społeczność lokalną sprzyjają nawiązywaniu relacji społecznych i sąsiedzkich oraz tworzą przestrzeń do wspólnego spędzania czasu wolnego. Powierzchnie te to sklepiki z lokalnymi produktami, wystawy, gastronomia, biura dla start-upów, targi okolicznościowe i wiele więcej.

Na rozwój Centrów Lokalnych przeznaczono kwotę 50 mln. zł. - środki te pochodzą z budżetu m.st. Warszawy i jest to kwota wyjściowa, która w miarę potrzeb może być zwiększona.

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Warszawski wykonanało studium koncepcyjne dotyczące ram tworzenia i funkcjonowania warszawskich Centrów Lokalnych. Wstępnie wytyczyło 10 ich docelowych lokalizacji: Modlińska 257 w Białołęce, skwer S. Broniewskiego "Orszy" na Mokotowie, ul. Mołdawska na Ochocie, Pl. Hallera na Pradze Północ, ul. Chruściela w Rembertowie, ul. Kondratowicza na Targówku, Os. Niedźwiadek w Ursusie, Stacja Falenica w Wawrze, ul. Nałęczowska w Wilanowie oraz Plac Grunwaldzki na Żoliborzu. Aktualnie we wszystkich wytypowanych dzielnicach trwają konsultacje, dzięki którym powstaną założenia do projektów budowlanych.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem zespołu prowadzonego pod przewodnictwem prof. arch. Krzysztofa Domaradzkiego (Wydział Architektury PW) w składzie: arch. Marlena Happach - OW SARP, dr inż. arch. Katarzyna Sadowy - OW SARP oraz arch. Aleksandra Wasilkowska OW SARP, dr Anna Domaradzka - Widła - Instytut Studiów Społecznych UW.

dokument pdf ze studium koncepcyjnym

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji na temat tworzenia Centrów Lokalnych na stronach miasta i SARP-u: