Warszawskie Targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Koncepcje aranżacji targowisk

opublikowany: środa, 22 kwietnia 2015 - 13:37, Contributor with no Name

W ramach nawiązanej współpracy m.st. Warszawy z Politechniką Warszawską Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przygotowują projekty aranżacji warszawskich targowisk oraz koncepcje zagospodarowania przestrzeni miejskiej przeznaczonej do handlu.

Współpraca ma na celu znalezienie kompleksowego programu rozwoju i modernizacji targowisk oraz opracowania alternatywnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych handlu ulicznego, które będą zgodne z oczekiwaniami mieszkańców i kupców.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi przez młodych projektantów interesującymi rozwiązaniami i koncepcjami, które charakteryzują się niekonwencjonalnym podejściem do tematyki funkcjonowania targowisk i handlu obwoźnego w przestrzeni warszawskiej aglomeracji miejskiej.

Projekty aranżacji powstały w ramach prac semestralnych.

Nagrodzone prace semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015

Aranżacja miejskiej przestrzeni publicznej - Targowiska Warszawy.
  1. Marcin Zofiński - targowisko "Trocka"
  2. Marta Grzeszkiewicz - targowisko "Tarbem"
  3. Adrianna Białęska - targowisko "Walcownicza"

Nagrodzone prace semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014

Aranżacja miejskiej przestrzeni publicznej - targowiska Warszawy.
  1. Adam Samsonowicz - targowisko "Za Megasamem"
  2. Piotr Jędras - targowisko "Koło"
  3. Aleksandra Wilczyńska - targowisko "Namysłowska"
Projekt stanowiska targowiskowego dla Warszawy.
  1. Aleksandra Mieczkowska - projekt stoiska targowego